Välkommen till Liberala partiet!

Vi inom Liberala partiet är klassiskt sinnade liberaler. Vi tror på ett samhälle där individerna ges makten över sina egna liv. Ett samhälle som prioriterar individen, där individen inte kan påtvingas plikt och offer för ett påtvingat kollektiv. Fria och suveräna individer är fria att forma sina egna förhållanden och sammanslutningar med andra fria och suveräna individer.

Styrelsen för Liberala partiet kallar partiets medlemmar till kongress

5 mars, 2014 av Liberala partiet

Styrelsen för Liberala partiet kallar härmed alla partiets medlemmar till kongress. Mötet hålls söndagen den 18 maj kl 13:00 i Linköping, lokalen kommer att vara öppen från kl 12:00.

Tid: Söndagen den 18 maj, klockan 13.00

Plats: Kårhus Örat, Lasarettsgatan 2, Linköping

Liberala partiets årsmötesdag
10:00 Portarna öppnas för mingel och samtal
13:00 Årsmöte

Dagordning

Information från valberedningen

2 mars, 2014 av Liberala partiet

Datumet för kandidaturer till styrelse, valberedning och revisorsposter har nu passerat.

Valberedningen kommer inte att behandla några nya kandidaturer men fortsätter arbetet med de redan inkomna. Valberedningens förslag kommer att presenteras för medlemmarna så snart arbetet är färdigt men senast två veckor innan partiets kongress i enlighet med Liberala partiets stadgar, paragraf 7.6.

Eventuella frågor skickas till: valberedning@liberalapartiet.se

Valberedningen söker en revisor för Liberala partiet

14 februari, 2014 av Liberala partiet

Har du erfarenhet av revisorsarbete eller annat likvärdigt arbete och vill hjälpa Liberala partiet att ha bättre ordning på sin ekonomi än vad stat, kommun och landsting har, tveka inte utan sök! Arbetet kommer att delas mellan dig och en annan erfaren revisor.


Valberedningen vill även meddela att deadline för kandidaturer är satt till lördagen 1 mars. Efter det datumet kommer vi inte ta emot fler kandidaturer till någon post. Men vänta inte, utan sök så snart som möjligt.

Nomineringar skickas till valberedning@liberalapartiet.se

Dags att söka kandidatur för Liberala Partiet valen 2014

12 januari, 2014 av Liberala partiet

Det börjar nu närma sig att skicka in namn på kandidater för riksdag- men även EU-valet 2014.

Liberala partiet är nu på jakt efter passionerade, engagerade och positiva kandidater för att representera oss. Dessa kandidater kommer få både stöd och hjälp från mentorer som kommer hjälpa till valkampanjen för att förbereda kandidater inför kommande val.

Oavsett om Du är ny i partiet eller har varit med sedan vårt första val så ser vi gärna att Du söker. Det viktigaste för oss är att Du vill hjälpa oss förbättra Sverige.

För att anmäla intresse skicka ett mail till info@liberalapartiet.se.

Skriv i detta mail: Namn, personnummer, telefonnummer, mail och anknytning till partiet.

Liberala partiet på

Gilla och följ oss

Liberala partiet kampanjar i Uppsala.

Följ ordförande Emil på Twitter